BÁO CHÍ NÓI VỀ HANVIKA

BÁO CHÍ NÓI VỀ HANVIKA

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-41%
1,300,000 1,400,000 
-33%
900,000 
-18%
1,800,000 2,100,000 
-33%
1,350,000 
-24%
380,000 
-23%
1,850,000 
-29%
850,000 
-36%
450,000 
-24%
1,100,000 
-24%
1,100,000 

GHẾ VĂN PHÒNG: CHÂN QUỲ

-27%
400,000 
-38%
420,000 
-21%
550,000 
-20%
720,000 
-23%
730,000 
-24%
380,000 
-24%
380,000 
-24%
800,000 
-36%
450,000 
-24%
380,000 

GHẾ VĂN PHÒNG: CHÂN XOAY

-34%
1,250,000 
-33%
900,000 
-33%
900,000 
-34%
1,250,000 
-36%
580,000 
-31%
550,000 
-36%
450,000 
-33%
600,000 
-27%
800,000 
-33%
1,350,000 

GHẾ VĂN PHÒNG: GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, NHÂN VIÊN

-21%
950,000 
-27%
400,000 
-38%
420,000 
-13%
4,100,000 

BÀN VĂN PHÒNG: BÀN HỌP, BÀN GIÁM ĐỐC

-11%
1,650,000 
-9%
1,600,000 
-6%
1,550,000 
-15%
2,550,000 
-9%
1,450,000 
-10%
1,350,000 
-9%
1,450,000 
-12%
1,450,000 
-11%
3,100,000 
-11%
1,650,000 

GHẾ GAMING EXTREME ZERO S+

-41%
1,300,000 1,400,000 
-41%
1,300,000 1,400,000 
-41%
1,300,000 1,400,000 
-41%
1,300,000 1,400,000 

GHẾ GAMING EXTREME ZERO V1, V2, PLUS

-21%
2,380,000 
-21%
2,380,000 
-23%
1,850,000 
-23%
1,850,000 
-20%
2,550,000 
-20%
2,550,000 
-23%
1,850,000 
-21%
2,380,000 
-20%
2,550,000 
-23%
1,850,000 

BÀN GAMING IKEA, BÀN UKZ

-30%
490,000 
-30%
490,000 
-30%
490,000 
-30%
490,000 
-30%
490,000 
-30%
490,000 
-30%

Bàn chữ K mặt gỗ

Bàn chữ K mặt gỗ – Màu Đen

490,000 
-30%
490,000 
-30%

Bàn chữ U mặt gỗ

Bàn chữ U mặt gỗ – Màu Đen

490,000